ارسال های برچسب زده شده نقدینگی

05 سپتامبر 2012 - 22:39

چرا حجم بالای نقدینگی در کشور به سمت تولید نمی‌رود؟

تریبون مستضعفین- محمدحمزه قدیری‌نژادیان در قسمت اول بیشتر به مباحث تحریم نفتی پرداخته شد و در قسمت دوم به مباحث کلی اقتصاد ایران من‌جمله فساد، لزوم پرداختن به توصیه‌های اقتصادی امام و رهبری، تحول در نظام ارزی کشور و مدیریت نقدینگی پرداخته می‌شود. برخی از مشکلاتی که امروزه به وجود آمده است مانند بحران در […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|