ارسال های برچسب زده شده غرب شناسی

15 آوریل 2014 - 21:13

لزوم ِ حفظ ِ حدود ِ فصل با غرب

اسلام و غرب اگرچه در بعضی از طرق باهم اشتراک دارند ولی هیچ کس منکر این موضوع نیست که اهداف اسلام کجا و اهدافی که تئوری‌های غربی برای جامعه ترسیم کرده‌اند کجا؟ ما برای رسیدن به مدینه النبی می‌کوشیم و آن‌ها برای رسیدن به جامعه مدنی و آزاد. اما این اهداف ِ متفاوت و غالباً […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

02 ژوئن 2012 - 10:55

ماهیت سینما و تلویزیون درنگاه شهیدآوینی

نحوه رو به رویی ما با جهان غرب، از همان آغاز به صورتی وارونه طرح شده است و ما هرگز حتی برای لحظه‌ای دچار این تردید نشده‌ایم که اگر موجبات این ابزار ما را از حقیقتی که در جستجوی آن هستیم بازدارند چه باید بکنیم. هم‌اکنون نیز کسانی که به برنامه‌های تلویزیون اعتراض می‌کنند و […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|