ارسال های برچسب زده شده دانشگاه امام صادق علیه السلام

۱۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۲

سیمای سوم

دانشگاه امام صادق ع- زمستان ۹۲

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۰:۱۸

نگاه مبنایی استاد پیغامی‌به تولید ملی

کلاس‌های استاد پیغامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام یکی از بهترین و شیرین ترین کلاس‌های درسم تاکنون بوده است. آنجا که درس‌هایی چون کلیات اقتصاد، اندیشه اسلامی، فلسفه اقتصاد، تاریخ عقائد اقتصادی را پای درس استاد نشستم و هیچ وقت احساس اتلاف وقت نکرده بودم. مباحث شیرین استاد و ظرافت نگاهشان به مبحث تولید […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|