سردرگمی‌در سبک زندگی

اصولا برای انسان سخت است که نخواهد نظام‌مند و هدفمند زندگی بکند و اسلوبی و مقرراتی و برنامه ای مشخص نداشته باشد چرا که این مطابق با فطرت انسان است که دوست دارد که طبق یک روالی در زندگی اش جلو برود و بر اساس یک برنامه ای بخواهد پیشروی بکند و خودش را با یک معیارهایی بسنجد. این طور بودن مطابق با فطرت انسان است و با ساختار روحی انسان سازگار است.

بنظر من هم اساساً اینکه انسان‌ها دین مدار هستند و براساس یک دین و روش و سبکی زندگی می‌کنند-ما سوای درستی این اسلوب‌هایشان یانه – همین فطرت انسان‌ها برای داشتن یک سبک زندگی است. این است که انسان‌ها دوست دارند بر اساس یک روش و نظامی‌زندگی کنند و خودشان را بر اساس یک معیارهایی تنظیم کنند که حالا می‌گوییم براساس دلایل حقه بهترین سبک زندگی، اسلام راستین یا همان اسلام ناب است.

اما پدیده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که زندگی‌های بعضی از مسلمانان به گونه‌ای شده‌است که آن زندگی‌ها براساس اسم اسلام بنا شده‌اند و کاملا رنگ و پوشش اسلامی‌دارند ولی محتواهایی نه دقیقاً مطابق با همان شعارها. به گونه‌ای که وقتی به آن‌ها نگاه می‌اندازیم شاید محتواهایی مخلوط از سبک‌های متفرقه و گوناگون دارند ولی پوشش آن‌ها اسلامی‌است. بطور مثال بر سر دیگ غذای نذری شروع به غیبت از دیگری کنند و یا دست به استهزاء دیگران بزنند. شاید نذر و دعا را بعنوان اسلوب زندگی دینی اسلامی‌پذیرفته باشند ولی در تمام محتواها با همان اسلوب رفتار نمی‌کنند. یعنی می‌شود گفت که اسلوب جدید هیچ شباهتی به اسلوب دینی اسلامی‌ندارد و کاملا سبکی نو و جدید و در عین حال بی اعتبار و بدون قابلیت تکیه است .

زمانی نظامی‌جواب‌گوی انتظارات پذیرفتگان آن می‌باشد که کلیتِ نظام، مورد پذیرش قرار بگیرد و کلیتِ نظام به مثابه یک دستگاه کار کند و نمی‌شود که قسمت‌هایی از نظام را اجرایی کرد و بقیه را به حال خود رها کرد و یا رفتاری مخالف و در تعارض با آن دستگاه‌ها داشت.

این سبک از زندگی یک سبک بسیار خطرناک و مضر است و اصولا نفاق از این رو مذموم است که خارج از سبک زندگی دینی حقیقی تعریف می‌شود و در اهداف و کارکردها فرد با ساختار نظام‌مند دینی که به ظاهر وارد بر آن شده‌است در تعارض قرار گرفته‌است و به قول معروف رفتارهای دوگانه دارد .

من فکر می‌کنم که برای بهتر شدن اوضاع باید حتما در یک اسلوب دقیق زندگی وارد شد و از اینکه گاهی ممکن است از خطوط خارج شد نترسیم این نیز مطابق اصول و اسلوب زندگی دینی راهکارهایش پیش بینی شده‌است.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برچسب‌ها: ,

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=813

ارسال دیدگاه