تأثیر معنوی اجلاس غیرمتعهدها بر اقتصادمقاومتی

اگرچه که اجلاس غیرمتعهدها قرار بود به رویش‌های ِ ملموس ِ سیاسی، مثل خودنمایی ایران در دنیای متوهمانه‌ی غرب بیانجامد اما باید گفت که در کنار اتفاقات خوب درعالم سیاست از اتفاقات و حادثه‌های معنوی‌ای که رخ داده نباید گذشت. معنوی از آن جهت که ملموس نیستند و معیار و مقیاسی برای سنجش آنها تعریف نشده‌است. هرکسی که می‌خواهد این شاخص غیرمادی را لمس کند باید به فحوای اخبار و اظهارنظرهای مقامات سیاسی نگاهی بیاندازد تا دریابد چیست.
از جهت کمیت و کیفیت شرکت کنندگان در اجلاس این دوره دوره‌ای متفاوت بوده‌است. اما اظهاراتی در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌از زبان کسانی که باید التماسشان کرد تا کلمه‌ای علیه استکبار جهانی به زبان بیاورند، و مقارن بودن این اظهارات با دشمنی‌های اسرائیل و دوستدارانش، نشانی است که عزم جزم جمهوری اسلامی‌برای چوب لای چرخ استکبار گذاشتن، به همپیمانانش سرایت کرده‌است.
عباس فحش‌هایی که محتملا بعد از آمدن به ایران می‌خورد(و خورد) را بجان خرید و آمد و مرسی هم جدای از اظهارات‌ش در مورد سوریه، اظهاراتی علیه اسرائیل و درحمایت از فلسطین انجام می‌دهد. این‌ها شهامت‌هایی است که مهمانان غیرمتعهد و نیمه متعهد از ایران به عاریه گرفته‌اند و مردم و مسئولین که دستی درآتش دارند به خوبی لمس می‌کنند.

اما از آن طرف اینطور نیست که جمهوری اسلامی، خیالش از تمام مشکلات‌ش راحت شده‌است و برتمام مشکلات داخلی و خارجی فائق آمده‌است بلکه مهم اینست که دارد ‌می‌جنگد و همین برای دیگرانی که احیاناً قصد خلاف جریان شدن را دارند، امیدوارکننده‌است. نقطه‌ی ضعف جمهوری اسلامی‌را غرب به خوبی در اقتصاد دیده‌است و برآن تمرکز کرده‌است. از آن طرف اقتصاد مقاومتی را رهبرانقلاب بعنوان چاره‌ی این دوران تجویز کرده. اقتصادمقاومتی در مفهوم پیشرفت کردن در دوران جنگ اقتصادی و تحریم‌هاست. از موارد عینی این تجویز به بحث پیگیری اصل ۴۴، خودداری از فروش نفت خام، مردمی‌کردن اقتصاد می‌توان اشاره‌کرد. روح اقتصاد مقاومتی یک چیز است، آن‌هم اعتمادبنفس ملی ست. باید این روح خودکفایی به جایی برسد مردم و دست اندرکاران اقتصادی بفهمند می‌توانند بی‌نیاز از غرب و کمک رسانی‌هایش-که بیشتر دست اندازی است-عَلَم ِ پیشرفت ِ تؤام با عدالت را بلند کنند.
این همان نتیجه‌ی شیرینی بود که مقداری از آن را اجلاس غیرمتعهدها به کام مردم و مسئولین چشاند. اینجاست که ثمره‌ی معنوی اجلاس عدم تعهد در اقتصاد مقاومتی خودش را می‌تواند نشان دهد.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=792

ارسال دیدگاه