بازجویی حجت الاسلام ری شهری از مهدی‌هاشمی

او را به یکی از اتاق‌های بازداشتگاه آوردند. پیش از آنکه با وی وارد گفتگو شوم، به حقیقت قرآن و ارواح طیبه ی معصومان، متوسل شدم. از خدا خواستم که کلامم را نافذ و کارا سازد. بی تردید، اگر خداوند متعال یاری نمی‌کرد، کاری از من ساخته نبود. فضایی روحانی بر محیط، حاکم شد و با این پرسش، سرگفتگو را با مهدی‌هاشمی‌باز کردم:
پرسیدم: تو از خدا نمی‌ترسی؟
پاسخ داد: چرا.
گفتم: می‌ترسی؟
گفت: بله
گفتم: خدا می‌داند که تو چه کاره ای و چه کرده ای. خودت هم می‌دانی. چرا نمی‌گویی؟
پاسخ داد: گفته ام. بعضی جزئیات هست که شاید نگفته باشم.
گفتم: همه مسائل را گفته ای؟
گفت: نه.
گفتم: خب، بگو!
گفت: خیلی خوب، خواهم گفت.
آری، خدای متعال در همین کلمات ساده، اثری نهاد که به اصطلاح،(( متهم برید)).

کتاب سنجه انصاف، خاطرات حجت الاسلام محمدی ری شهری، بررسی برهه ای حساس از تاریخ رهبری نظام جمهوری اسلامی‌ایران، صفحه ی ۱۴۵

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برچسب‌ها:

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=697

ارسال دیدگاه