از رگ گردن نزدیک تر

سراغت را، از تمام قطره‌های باران
گرفتم
و تو از رگ گردن به من، نزدیک تر


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=693

ارسال دیدگاه