توقف در شعار، دوری از عمل

راحت تر از هرکاری اینست که خود را و جامعه مان را سرگرم به شعارهایی بکنیم که زیباست و بسیار شنیدنش و تلفظ کردنش موجب آرامش خیال و روح انسان می‌شود اما متأسفانه دردی از جامعه دوا نمی‌کند و هنوز هم که هنوز است بعضی از مشکلات، دامن گیر مردم است و آن‌ها را آزار می‌دهد.

بنظر می‌رسد که پرداختن صرف به شعارهای شیک و ویترینی موجب شود که وجدان‌هایی که از ناکارآمدی بدرد آمده است آرام شود و مقداری از احساس گناه انسان‌ها کاسته شود ولی سنگی از جایی برداشته نشود و هنوز هم که هنوز است مشکلاتی برای فرد و جامعه وجود داشته باشد.
این مسئله تسکین بخش، هم کاربرد فردی دارد و هم کاربرد اجتماعی. یعنی کاربرد فردی اش اینست که انسانی که بنا به فطرتش می‌داند که حداقل‌های تکامل فردی اش در بعد اعمال فردی و اجتماعی اش چیست و می‌داند که باید در کدام راه قدم بردارد و تکلیفش را می‌شناسد با روی آوردن به یک مجموعه ای از شعارهای کلیشه ای و زیبا خود را سرگرم می‌کند و حس غفلت و احساس گناه از اینکه چرا بطور عملی پای در مسیر خواسته‌های آرمانی اش نگذاشته است را از خود دور می‌کند.
برای مثال فرد مسلمانی که می‌داند واجبست به خانه ی خدا برود و یکبار در زندگی اش حج تمتع برود ولی بدلیل تنبلی و دوری از خرج‌های سفر دست به اقدام برای حج تمتع تا آخر عمر نمی‌زند و در عوض روزی چند بار با دیدن خانه ی خدا شور کعبه می‌گیردش و اشکی از گوشه ی چشمش خارج می‌شود. این شخص شاید فکر کند که دارد خود را به زیارت کعبه نزدیک می‌کند ولی نمی‌داند که در آخرت هیچ گاه به دلیل شور و اشکش برای کعبه او را از اینکه به حج تمتع نرفته است از مؤاخذه آزاد نمی‌کنند.

در مسائل اجتماعی هم همین طور است. هیچ مسئول و حاکمی‌نمی‌بایست خود را پشت شعارهایی پنهان کند که مردم در آرزوی تحقق عملی آن‌ها بسر می‌برند و منتظر مدینه ی فاضله ای هستند که یا آن را بطور فطری می‌طلبند یا اینکه به آن‌ها وعده اش را داده اند. پس شعار اشتغال کامل یا شعار فتح قله‌های مشکلات اقتصادی و یا شعار تولید علم دینی که می‌بایست از جانب مسئولین اجرایی و نخبگان علمی‌عملی شود، مارا بی نیاز از تحقق آن‌ها نمی‌کند.

شعار مقوم است و به حرکت نشاط می‌دهد ولی باید دانست که در عین حال که لازم است ولی ما را بی نیاز از عمل نمی‌کند.

داشتم امروز برای خودم می‌شمردم که پشت چند شعار زیبا و کلیشه ای پنهان شده ام و خود را اینطور آرام کرده ام و از اینکه وجدانم مؤاخذه ام کند فرار کرده ام. اقتصاد اسلامی، تولید علم، مبارزه با معضلات فرهنگی و فکری، کتابخواری و …


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=620

ارسال دیدگاه