شیرینی روضه ی حسینیه ی امام خمینی ره

همیشه وقتی که در دوران‌های نوجوانی بودم و می‌خواستم به مجلس روضه و عزایی بروم سعی می‌کردم که دوستانی که بیشتر با آن‌ها صمیمی‌هستم و رنگ و بوی هیئت دارند را انتخاب کنم که بیایید و برویم روضه
بطور طبیعی مجلس‌های دوست داشتنی تر، همراهان دوست داشتنی تری را می‌طلبند که در کنارت باشند و حظّ و بهره ای بیشتر را روزی ات کنند. اما این روزها که روضه ی حسینیه ی امام خمینی ره در حضور رهبرعزیزم برگزار می‌شود تنهایی ِ دلمان را برای همنشینی صمیمی‌و دوست داشتنی، پر کرده است. خیالت راحت است که کسی نازنین تر و صمیمی‌تر در کنارت عزاداری می‌کند که هر اشکش، آتشی در دلت به پا می‌کند. تمام این‌ها شیرینی روضه را مضاعف می‌کند و بیشتر با خودت می‌بردت
تمام این‌ها شیرینی روضه در حسینیه ی امام خمینی ره است


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=593

ارسال دیدگاه