نوروزی که می‌فهمم

سال‌ها و ایام می‌گذرند و تنها عمل‌هاست که می‌ماند. نوروز فراتر از گزارش‌های رسانه‌های بیگانه برای مانور دادن و بهره برداری‌های آن‌ها است که دروغ بگویند مردم دچار فقر شده اند و اقبالی به خرید ندارند و یا اینکه رسانه به اصطلاح ملی در بین مردم حرکت کند و از چند هفته قبل از سال تحویل گزارش بیرون بیاورد که مردم گویی به بازارها هجوم برده اند و یک تورم روانی را موجب شود. نه نوروز لباس شیک پوشیدن و خانه تکانی‌های طاقت فرساست که هردویشان خوب است و نه خرید‌های بیجا و غیر ضرور و چشم و هم چشمی‌هاست که بد است، بلکه نوروز حقیقت بیدار شدن و تلنگر خوردن دارد. مثل آمدن بهار از پس زمستان که زمین زنده می‌شود. نوروز یعنی تفکر کردن در گذشته  و برنامه ریزی برای آینده، نوروز یعنی حساب کشی از عملکرد گذشته نفس و نقشه ریختن برای فرداهای زیباتر در دنیای زیبای طاعت خدا. نوروز یعنی ایام تصمیم گیری و حساب و کتاب، نوروز یعنی اینکه نگاه به گذشته که چطور اسم‌های سال‌ها که رهبرعزیزمان می‌گوید می‌گذرد و اتفاقات مهم تر از شعارهای همایش‌ها، کمتر پیش می‌آید. نوروز یعنی فرصت و فراغت برای خواندن کتاب‌های قطور، نوروز یعنی … هرچه نگاه می‌کنم از معانی نوروز به غیر از تجمل گرایی، چشم و هم چشمی، غفلت از حال فقرا، خریدهای آنچنانی، آسیب زدن به طبیعت، غیبت‌های جمعی و… می‌فهمم !


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=393

ارسال دیدگاه