رؤیای دست نیافتنی

هرلحظه ، مــــی روی و دورتـــــــــــر می‌شوی
رؤیــــــــــای دست نیافتنی من

ای عــــــــــــــــــمـــــــــــــــــر


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=241

ارسال دیدگاه