غریبه ی روزگار ما

در بــــــــــــــــــازی‌های سیاســــــــی گمت نمی‌کنم
و بیشتر می‌شناسمت

همان غریــــــبـــــه ی روزگار ما

خـــــــــــد ا …


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برچسب‌ها:

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=219

ارسال دیدگاه