وضعیت وخیم نقد

باید برای اینکه بتوانیم مسیر را پیدا بکنیم و حرکت بکنیم و تکامل پیدا بکنیم ، حتماً باید یک بازخوردی از گذشته خودمان پیدا بکنیم که تا بحال چه می‌کردیم و کجا‌ها را اشتباه می‌کردیم و چرا بعضاً انتخاب‌هایمان به اشتباه می‌انجامید و شاید خیلی موفق نبودیم . باید به یک نقطه ای برسیم که بتوانیم هرکسی به تکامل و رشد دیگری کمک بکند و از طرفی بتواند به تکامل جامعه نیز کمک کند که اصل کاری همین تکامل جامعه است که قیام فردی و جمعی برای رونق دادن به این تکامل و رشد فردی و بعد جمعی است . یکی از این ساز و کارهای حیاتی همین نقد سازنده ی جامعه بوسیله خودش است . نقدی که بدون هیچ گونه غرض ورزی‌ها و حسادت‌ها و کینه توزی‌ها و قدرت طلبی‌ها باشد . نقدی که برخواسته ی از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر باشد . باید نقد سازنده را در جامعه طلا گرفت و از منتقدین سازنده قدردانی بعمل آورد که آفرین که توانستید به تکامل و رشد جامعه کمک کنید ، آفرین که توانستید به حیات و پویایی جامعه کمک کنید و با احساس تکلیفتان توانستید عیب و ایرادها را ببینید و گوشزد کنید

اگر جامعه نتواند نقد سازنده بکند و یا تحمل شنیدن نقد سازنده را در خودش بوجود نیاورد ، باید آن روز به این فکر کند که عیوبش احتمالاً یا دیر رفع می‌شوند یا مغفول می‌مانند و اشتباه پشت اشتباه تکرار می‌شود . از اینکه دیگران نقدمان می‌کنند و مدیریت و کارمان را مورد بررسی قرار می‌دهند باید از آن‌ها ممنون باشیم و جوابشان را با شکایت و بازداشت ندهیم .البته این درک نیاز به فرهنگ سازی دوجانبه چه در جهت خلق نقدسازنده و چه درجهت تاب نقد سازنده دارد .


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برچسب‌ها:

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=173

ارسال دیدگاه