بازی‌های بی فایده انتخاباتی

به ساز و کار اتحادی که از دل آن اتحاد ، افرادی که ترمز برای مجلس بشوند و در مسائلی چون وقف دانشگاه‌های غیردولتی( برخلاف رأی شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اهمال در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس و سکوت در برابر توهین به رئیس جمهور( ماجرای دو دو کردن‌های بعضی نمایندگان نسبتاً محترم) و خیلی موارد دیگر ، نقش ایفا می‌کنند ، امیدی نیست . البته از طرفی دیگر هم دل به کسانی که در گذشته کوتاهی‌های درشت و ریزی داشته اند و امروز به جان دیگرانی افتاده اند که یک روز کوتاهی در آزمون فتنه ۸۸ کرده اند ، نمی‌توان بست . اصلاً یعنی چی که یک لیست به مردم بدهیم که به همشون باید رأی بدهید ؟ مگر امام ره نفرمودند که احدی شرعاً نمی‌تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد ، پس این بازی‌ها چیه دیگر


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=164

ارسال دیدگاه