شهید علی‌هاشمی، سردار هور

هوری نام کتابی است که به گوشه ای از سرگذشت سرلشگر شهید علی ‌هاشمی‌ می‌پردازد. علی ‌هاشمی‌ فردی با ویژگی‌های ممتاز اخلاقی و اعتقادی است که از او فرمانده ای منحصر بفرد ساخته است. حاج علی نشان داد آن جا که باید فرماندهی کند، فرمانده ای فروتن و مهربان و همراه با نیروهایش است و آنجا که باید سربازی کند آن جا هم سربازی گوش به فرمان و باهوش است.

حاج علی ‌هاشمی‌ عرب زبان بود و همین نقطه ی قوت او در هم زبانی با مردم عرب خوزستان شد و توانست موجب اتحاد نیروهای عرب زبان ایرانی شود و همچنین با کمک دوستان خود باعث جذب نیروهای عراقی ای شود که از رژیم صدام ناراضی بودند و اساساً به جنگ با ایران اعتقادی نداشتند.

سرلشگر شهید علی ‌هاشمی

حاج علی طراح عملیات خیبر بود و جنگ را از یک بن بست بزرگ نجات داد. شناسایی منطقه هورالعظیم یکسال قبل از عملیات خیبر شروع شد که این موضوع برعهده قرارگاه سرّی نصرت قرار داده شد و پایه گذار و فرمانده آن قرارگاه، سردار بزرگ هور و جزایر مجنون، حاج علی‌هاشمی‌بود.

حقیقتاً اقتضائات امنیتی موجب شد که کمتر به نام این فرمانده رشید اسلام پرداخته شود چراکه تا سال­ها بعد از جنگ سرنوشت حاج علی نامشخص بود و این همان خواسته علی‌هاشمی‌در پیروی از غربت بی بی دوعالم، حضرت زهرا س بود. اما بهرحال در سال ۱۳۸۹ پیکر این سردار بزرگ اسلام در جزیره مجنون پیدا شد و به آغوش مریدان و دوستان او بازگشت. کتاب هوری را نشر شهید ابراهیم‌هادی در ۳۰۴ صفحه به چاپ رسانده است و برای آشنایی بیشتر با این سردار گمنام دفاع مقدس توصیه می‌کنم که مطالعه بفرمایید.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=1517

ارسال دیدگاه