لزوم ِ حفظ ِ حدود ِ فصل با غرب

اسلام و غرب اگرچه در بعضی از طرق باهم اشتراک دارند ولی هیچ کس منکر این موضوع نیست که اهداف اسلام کجا و اهدافی که تئوری‌های غربی برای جامعه ترسیم کرده‌اند کجا؟ ما برای رسیدن به مدینه النبی می‌کوشیم و آن‌ها برای رسیدن به جامعه مدنی و آزاد. اما این اهداف ِ متفاوت و غالباً متناقض، در گوشه‌هایی از مسیر به نقاط مشترکی می‌رسند که کم خردان و عوام جامعه را به این توهم می‌کشاند که گویی این دو در اهداف مشترک‌اند و تفاوتی در هدف نیست. درصورتی که این مشابهات در مسیر تنها بدلیل آن گوشه مشترکی است که برای این دو تفکر وجود دارد و آن آبادانی و پیشرفت در دنیاست. غایت غرب به این برمی‌گردد و چون در هدفش دچار اشتباه شده در اکثر مسیر نیز به اشتباه و بیراهه می‌رود ولی اسلام می‌کوشد آخرت فرد را آباد کند و هدف فرعی‌اش نیز زندگی نیکو در دنیاست و این قسم دوم موجب می‌شود که بعضی اسلام و غرب را دارای اصول مشترک در اهدافشان بدانند.

این موضوع برای کسانی که از تمایزهای عمیق این دو نگرش باخبرند موجب نگرانی می‌شود که نکند عوام، جامعه آرمانشهر خود را در دایره مفهومی‌دیگری بخواهند جستجو کنند و دچار اشتباه در تاکتیک شوند. اصولاً جنگ تبلیغات و اطلاع رسانی و در دست گرفتن نبض اخبار، به این دلیل بین این دو نگرش وجود دارد و هرکدام سعی در نشان دادن تمایز خود با مقابل هستند و ناکارآمد بودن نگرش مقابل را بیشتر نشان می‌دهند. البته در این جنگ، حق و باطل برای کسانی که به پایه‌های این شکاف در نگرش‌ها توجهی نداشته باشند، ممکن است دچار سوء برداشت شود. همین موضوع عامل اصلی است که انقلابیون ۵۷ در ادامه راه باهم دچار اختلاف در راهکارهای اجرایی شوند. نزاع‌های اولویت داشتن توسعه و عدالت بر دیگری، مذموم بودن یا مورد پذیرش بودن رفتارهای تجملاتی مسئولین، نرمش‌ها و مقاومت‌ها در سیاست خارجی، اختلاف در مصادیق اعتدال یا تندروی و … به این تفاوت در نگرش‌ها برمی‌گردد.

نگاه من به نامگذاری‌های هرسال قبل از اینکه بعنوان یک دستور کار سراسری به نهادهای حاکمیتی و مردمی‌باشد، از جنس بالاست که ما نباید نقاط مشترکی که با غرب داریم را دلیلی بر مشترک بودن مسیرمان بگذاریم. اگر اسلام به اقتصاد اهمیت داده است، نام آن جهاد اقتصادی است نه مفهوم تجارت یا بیزینس در غرب. ما به فعالیت‌های اقتصادی خودمان نیز می‌بایست رنگ معنویت بدهیم. اگر می‌خواهیم با مدیریت فوق العاده و فراتر از زمان و امکانات معمول، امورات اقتصاد و فرهنگ را سامان بدهیم، نام آن مدیریت جهادی است نه مفهوم تکنوکراسی و همچنین در مورد مردم سالاری دینی و دموکراسی نیز قابل بیان است. بهرحال این دو نگرش متمایز نیاز به حفظ خط فصل‌های خودشان دارند.

اگر می‌خواهیم خط فصل خود را با غرب حفظ کنیم و تکیه بر هویتمان بکنیم راهش پیروی نکردن حتی در مفاهیم لفظی، از غرب است.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 امتیاز, میانگین: 5٫00 از 5)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=1467

ارسال دیدگاه