یادآوری‌های مکرّر

دوربین‌هایی که برای کنترل سرعت در بزرگراهها نصب می‌کنند را حتماً دیده‌اید. یکی از ویژگی‌های این دوربین‌ها اینست که گاهی بی دلیل چراغ و فلشی می‌زنند تا رانندگان حضور دوربین را فراموش نکنند و نخواهند سرعتی بیش از سرعت مجاز بروند. پیش خودم فکر می‌کردم، مشکلات و امتحاناتی که در زندگی انسان‌ها برایشان پیش می‌آید مشابه این فلش زدن‌های دوربین بزرگراه‌هاست. با این تفاوت که خداوند متعال می‌خواهد به بندگانش یادآوری کند: بنده من آمده‌ای که برگردی و اینجا را برای عبور گذاشته‌ام، عبور از خود و رسیدن به من، نکند اینجا را محل ماندنت انتخاب کنی … مرا فراموش نکن
و خدایی مهربان که دوری بنده‌اش را برنمی‌تابد و مدام از دل مشغولی‌هایش صدایش می‌کند که راه از اینجاست، و بازهم انسان‌هایی هستند که خدایشان را فراموش می‌کنند و مغرضانه به او پشت می‌کنند. کسانی که از او با تمام این زیبایی‌هایش رو می‌گیرند حقیقتاً مستحق عذابند.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برچسب‌ها:

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=1425

ارسال دیدگاه