جایگاه معرفت نفس

وقتی انسان از منظر فلسفی مورد مطالعه قرار می‎گیرد غیر از موقعی است که انسان از منظری حضوری و شهودی مورد توجه است. در معرفت نفس آن طور که در فلسفه بر وجود نفس استدلال می‎کنیم، استدلالی در میان نیست بلکه سعی می‎شود انسان خودش، خودش را احساس کند و به جنبه وجودی نفس نظر می‎شود و نه به جنبه ی مفهومی‌و انتزاعی آن، که نظر به ماهیت و جنبه ی عدمی‌نفس دارد. معرفت نفس معرفتی است که در آن وجود معلوم نزد ما است و با جان مان گره خورده است و به اصطلاح با علم حضوری، نظر به موضوع داریم.

«معرفت» در بحث معرفت نفس به معنای «اطلاع‎یابی» نیست، بلکه به معنای ارتباط جان انسان است با «وجودِ» خودش.

(کتاب خویشتن پنهان، شرح ده نکته از معرفت نفس، اصغر طاهر زاده، انتشارات لب‎المیزان-اصفهان، صفحه ۱۸)

 


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=1219

ارسال دیدگاه