ارسال های قرار گرفته در اصولگرایی

03 می 2012 - 00:14

اندر احوالات ما وجبهه‌های اصولگرایی

باور کنید که ژست گرفتن برای هرکسی ممکن است، حالا ژست اعتدال و میانه روی باشد یا ژست انقلابی بودن و آرمانخواهی. بعد هم بخاطر حفظ ژست‌های گرفته شده به تکاپو و تلاش افتادن. چرا وقتی که کجی و ناراستی ای می‌بینیم بخاطر اینکه ژستمان بهم نخورد از خودمان خرج نمی‌کنیم و به میدان نمی‌آییم؟ […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|