ارسال های قرار گرفته در آرمانخواهی

12 آوریل 2012 - 07:05

تفاوت در نگاه به آرمانخواهی

چند روز قبل بود که یکی از دوستان را که در مجموعه ای باهم فعالیت می‌کردیم، می‌بینم و بعد از صحبت‌های مرسوم از او می‌پرسم راستی فلانی چه خبر از مطالبه ی تولید علم از دانشگاه؟ با تعجب می‌گوید:« کدام؟» می‌گویم چطور باید یادت رفته باشد، قضیه ای که آن همه بر سر آن هزینه […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|