ارسال های قرار گرفته در نقد نوشته

23 فوریه 2012 - 00:14

پیشگیری بر معضل رأی‌های لیستی

به نام خدا عموماً دوست داریم که به درمان و چاره اندیشی برای مشکلات پیش آمده مان بپردازیم تا اینکه بخواهیم اشتباهی را قبل از اینکه بوقوع بپیوندد جلویش را بگیریم و مانع برای آن پیش آمد اشتباه بشویم . در اصطلاح می‌گویند که پیشگیری از درمان بهتر است ولی بنظر می‌رسد که بیشتر اموراتمان […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

21 فوریه 2012 - 23:05

بازی‌های بی فایده انتخاباتی

به ساز و کار اتحادی که از دل آن اتحاد ، افرادی که ترمز برای مجلس بشوند و در مسائلی چون وقف دانشگاه‌های غیردولتی( برخلاف رأی شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اهمال در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس و سکوت در برابر توهین به رئیس جمهور( ماجرای دو دو کردن‌های بعضی نمایندگان نسبتاً محترم) […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...