ارسال های قرار گرفته در کوتاه نوشته

۱۸ تیر ۱۳۹۴ - ۰۰:۵۳

امان …

تمام عهد و پیمان‌هایم را شکستم و باز آمدم … و باز وعده‌ی تقدیری أحسن را دادی با آغوشی باز امان از این همه چشم پوشی‌ات

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۲۷ دی ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۸

نیامدی …

تمام شادباش‌های عالم برای نیامدنت گریستند و تو بازهم نیامدی …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۰۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۳:۴۰

رؤیای روزهای مهمانی خدا

رؤیای روزهای مهمانی خدا برای من بر سفره ی کریمان، افطارم آرزوست …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۷ تیر ۱۳۹۱ - ۲۲:۰۷

از رگ گردن نزدیک تر

سراغت را، از تمام قطره‌های باران گرفتم و تو از رگ گردن به من، نزدیک تر

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۸ فروردین ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۰

خانه یا تاریکخانه !

چراغ هر خانه ای، مــــادر است خدا هیچ خانه ای را تاریکــــخـــانه نکند … *:در حاشیه پرکشیدن مادر مظلومم از خانه ی فاتح خیبر

» باقی این نوشته را بخوانید ...