ارسال های قرار گرفته در کوتاه نوشته

09 جولای 2015 - 00:53

امان …

تمام عهد و پیمان‌هایم را شکستم و باز آمدم … و باز وعده‌ی تقدیری أحسن را دادی با آغوشی باز امان از این همه چشم پوشی‌ات

» باقی این نوشته را بخوانید ...

17 ژانویه 2014 - 00:28

نیامدی …

تمام شادباش‌های عالم برای نیامدنت گریستند و تو بازهم نیامدی …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

25 جولای 2012 - 23:40

رؤیای روزهای مهمانی خدا

رؤیای روزهای مهمانی خدا برای من بر سفره ی کریمان، افطارم آرزوست …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

07 جولای 2012 - 22:07

از رگ گردن نزدیک تر

سراغت را، از تمام قطره‌های باران گرفتم و تو از رگ گردن به من، نزدیک تر

» باقی این نوشته را بخوانید ...

06 آوریل 2012 - 21:40

خانه یا تاریکخانه !

چراغ هر خانه ای، مــــادر است خدا هیچ خانه ای را تاریکــــخـــانه نکند … *:در حاشیه پرکشیدن مادر مظلومم از خانه ی فاتح خیبر

» باقی این نوشته را بخوانید ...