ارسال های قرار گرفته در عقیده نوشته

15 آوریل 2014 - 21:13

لزوم ِ حفظ ِ حدود ِ فصل با غرب

اسلام و غرب اگرچه در بعضی از طرق باهم اشتراک دارند ولی هیچ کس منکر این موضوع نیست که اهداف اسلام کجا و اهدافی که تئوری‌های غربی برای جامعه ترسیم کرده‌اند کجا؟ ما برای رسیدن به مدینه النبی می‌کوشیم و آن‌ها برای رسیدن به جامعه مدنی و آزاد. اما این اهداف ِ متفاوت و غالباً […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

13 سپتامبر 2012 - 10:41

سردرگمی‌در سبک زندگی

اصولا برای انسان سخت است که نخواهد نظام‌مند و هدفمند زندگی بکند و اسلوبی و مقرراتی و برنامه ای مشخص نداشته باشد چرا که این مطابق با فطرت انسان است که دوست دارد که طبق یک روالی در زندگی اش جلو برود و بر اساس یک برنامه ای بخواهد پیشروی بکند و خودش را با […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

06 می 2012 - 22:14

توقف در شعار، دوری از عمل

راحت تر از هرکاری اینست که خود را و جامعه مان را سرگرم به شعارهایی بکنیم که زیباست و بسیار شنیدنش و تلفظ کردنش موجب آرامش خیال و روح انسان می‌شود اما متأسفانه دردی از جامعه دوا نمی‌کند و هنوز هم که هنوز است بعضی از مشکلات، دامن گیر مردم است و آن‌ها را آزار […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

12 آوریل 2012 - 07:05

تفاوت در نگاه به آرمانخواهی

چند روز قبل بود که یکی از دوستان را که در مجموعه ای باهم فعالیت می‌کردیم، می‌بینم و بعد از صحبت‌های مرسوم از او می‌پرسم راستی فلانی چه خبر از مطالبه ی تولید علم از دانشگاه؟ با تعجب می‌گوید:« کدام؟» می‌گویم چطور باید یادت رفته باشد، قضیه ای که آن همه بر سر آن هزینه […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

26 مارس 2012 - 23:36

پرهبز از پرورش ربات‌های بدون اندیشه

چند روز قبل بود که صحبت از یکی از افراد سیاسی و شخصیت‌های مملکتی شده بود دیدم که شخصی از سران به یکباره مورد تهاجم قرار گرفت و تهاجم ناجوانمردانه ای به او شد. تصمیم می‌گیرم که در انصاف و اعتدال در نقد دیگران تذکری بدهم و گوشه ای از خدمات آن شخص را متذکر […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...