ارسال های قرار گرفته در نفت وگاز

۰۲ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۴

فرآورده فروشی بجای خام فروشی؛ مهمی‌که مغفول مانده‌است!

عمار خسروجردی را برای مصاحبه درباره‌ی تحریم‌های نفتی انتخاب کردم. هنوز هم صحبت‌های حاج عمار مقابل آقای باهنر در دانشگاه امام صادق علیه السلام در ذهنم مانده‌است، صحبت‌هایی راجع به نقش مجلس برای پیگیری مطالبات از وزارت نفت و نحوه‌ی واریز درآمدهای نفتی. آن‌هایی که از نزدیک صحبت‌های حاج عمار را شنیده‌اند به صراحت و […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|